Úřední deska

Vyhledávání:
Podmínky výběru
Oblast Název Číslo jednací Zodpovídá Původce Vyvěšeno od Vyvěšeno do Vyvěšeno od Vyvěšeno do Dokument
Záměr pronájmu a prodeje Zveřejnění záměru prodeje pozemku - k.ú. Slavkov u Brna IR/229262-22/ Odbor správy majetku, investic a rozvoje Město Slavkov u Brna 07.12.2022 23.12.2022 07.12.2022 23.12.2022
Ostatní Návrh rozpočtů příspěvkových organizací města na rok 2023 FO/227526-22/ Odbor finanční Město Slavkov u Brna 07.12.2022 31.01.2023 07.12.2022 31.01.2023
Dražby, exekuce 006 EX 1986/21-135-Dražební vyhláška,139-Žádost Odbor kancelář tajemníka a živnostenský úřad Blažková Alena, JUDr., Ph. D. - soudní exekutorka Blažková Alena, Lesnická č. p. 784/5, 61300 Brno 13 07.12.2022 20.01.2023 07.12.2022 20.01.2023
Ostatní Návrhy střednědobých výhledů rozpočtů příspěvkových organizací města FO/227539-22/ Odbor finanční Město Slavkov u Brna 06.12.2022 31.01.2023 06.12.2022 31.01.2023
Dražby, exekuce 213EXD 457/22-1 Dražební vyhláška 213EXD 457/22-1 Odbor kancelář tajemníka a živnostenský úřad Škorpil Jan, Mgr. - soudní exekutor Škorpil Jan, Biskupská č. p. 129/1, 37001 České Budějovice 1 02.12.2022 19.12.2022 02.12.2022 19.12.2022
Veřejné vyhlášky Oznámení o projednávání návrhu zadání ÚP SU/223716-22/ Odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí Město Slavkov u Brna 02.12.2022 19.12.2022 02.12.2022 19.12.2022
Ostatní Návrh rozpočtu města pro rok 2023 FO/226128-22/ Odbor finanční Město Slavkov u Brna 02.12.2022 31.01.2023 02.12.2022 31.01.2023
Ostatní Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024-2027 FO/226130-22/ Odbor finanční Město Slavkov u Brna 02.12.2022 31.01.2023 02.12.2022 31.01.2023
Ostatní Soubor rozpočtových opatření č. 68-78 FO/226134-22/ Odbor finanční Město Slavkov u Brna 02.12.2022 31.03.2023 02.12.2022 31.03.2023
Ostatní Rozpočtová opatření č. 79,80 FO/226138-22/ Odbor finanční Město Slavkov u Brna 02.12.2022 31.03.2023 02.12.2022 31.03.2023
Záměr pronájmu a prodeje Zveřejnění záměru pachtu IR/225669-22/ Odbor správy majetku, investic a rozvoje Město Slavkov u Brna 02.12.2022 19.12.2022 02.12.2022 19.12.2022
Zasedání zastupitelstva Informace o Svolání 16. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje - žádost o zveřejnění JMK 170000/2022 Odbor kancelář tajemníka a živnostenský úřad Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí č. p. 449/3, 60200 Brno 2 02.12.2022 16.12.2022 02.12.2022 16.12.2022
Pracovní příležitosti Prodloužení výběrového řízení na místo - Referent stavebního úřadu a úřadu územního plánování KT/224724-22/ Odbor kancelář tajemníka a živnostenský úřad Město Slavkov u Brna 01.12.2022 22.12.2022 01.12.2022 22.12.2022
Ostatní Návrh střednědobého výhledu rozpočtu DSO Dr. Kounice FO/224347-22/ Odbor finanční Město Slavkov u Brna 01.12.2022 30.01.2023 01.12.2022 30.01.2023
Ostatní Návrh rozpočtu DSO Dr. Kounice 2023 FO/224345-22/ Odbor finanční Město Slavkov u Brna 01.12.2022 30.01.2023 01.12.2022 30.01.2023
Ostatní Návrh rozpočtu DSO Ždánický les a Politaví FO/223809-22/ Odbor finanční Město Slavkov u Brna 30.11.2022 31.12.2022 30.11.2022 31.12.2022
Veřejné vyhlášky Oznámení o projednávání návrhu zadání ÚP SU/219332-22/ Odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí Město Slavkov u Brna 30.11.2022 16.12.2022 30.11.2022 16.12.2022
Ostatní Návrh střednědobého výhledu rozpočtu DSO Ždánický les a Politaví FO/223812-22/ Odbor finanční Město Slavkov u Brna 30.11.2022 31.12.2022 30.11.2022 31.12.2022
Záměr pronájmu a prodeje záměr pronájmu prostor sloužících k podnikání BTH/221155-22/ Odbor správy budov a tepelného hospodářství Město Slavkov u Brna 29.11.2022 13.12.2022 29.11.2022 13.12.2022
Záměr pronájmu a prodeje záměr pronájmu uvolněného bytu BTH/220134-22/ Odbor správy budov a tepelného hospodářství Město Slavkov u Brna 29.11.2022 13.12.2022 29.11.2022 13.12.2022
Záměr pronájmu a prodeje zveřejnění zámeru pronájmu uvolněného bytu BTH/220007-22/ Odbor správy budov a tepelného hospodářství Město Slavkov u Brna 29.11.2022 13.12.2022 29.11.2022 13.12.2022
Volby Oznámení o době a místě konání volby prezidenta republiky ČR KT/214234-22/ Odbor kancelář tajemníka a živnostenský úřad Město Slavkov u Brna 28.11.2022 16.01.2023 28.11.2022 16.01.2023
Volby Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí pro volbu prezidenta republiky KT/218250-22/ Odbor kancelář tajemníka a živnostenský úřad Město Slavkov u Brna 28.11.2022 30.01.2023 28.11.2022 30.01.2023
Veřejné vyhlášky Ceny vodného a stočného platné od 1.1.2023 Odbor kancelář tajemníka a živnostenský úřad Vodovody a kanalizace Vyškov,a.s., Brněnská č. p. 410/13, 68201 Vyškov 1 25.11.2022 09.01.2023 25.11.2022 09.01.2023
Veřejné vyhlášky Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na PK SC/208946-22/ Odbor správních činností Město Slavkov u Brna 24.11.2022 12.12.2022 24.11.2022 12.12.2022
Veřejné vyhlášky Oznámení o veřejném projednání návrhu Změny č.2 územního plánu Šaratice SU/212662-22/ Odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí Město Slavkov u Brna 24.11.2022 12.12.2022 24.11.2022 12.12.2022
Dražby, exekuce 006 EX 2392/21-113-Dražební vyhláška,114-USN. - oprava EP,119-Žádost Odbor kancelář tajemníka a živnostenský úřad Blažková Alena, JUDr., Ph. D. - soudní exekutorka Blažková Alena, Lesnická č. p. 784/5, 61300 Brno 13 16.11.2022 11.01.2023 16.11.2022 11.01.2023
Záměr pronájmu a prodeje žádost o zveřejnění aukční vyhlášky na úřední desce UZSVM/BVY/6024/2022-BVYM Odbor kancelář tajemníka a živnostenský úřad Územní pracoviště Brno (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových), Příkop č. p. 818/11, 60200 Brno 2 14.11.2022 09.12.2022 14.11.2022 09.12.2022
Veřejné vyhlášky UPOZORNĚNÍ VLASTNÍKŮ POZEMKŮ Odbor kancelář tajemníka a živnostenský úřad EG.D, a.s., Lidická č. p. 1873/36, 60200 Brno 2 08.11.2022 03.04.2023 08.11.2022 03.04.2023
Veřejné vyhlášky Oznámení o vyložení návrhu aktualizovaných map BPEJ SPU 413648/2022 Odbor kancelář tajemníka a živnostenský úřad Státní pozemkový úřad, Husinecká č. p. 1024, 13000 Praha 3 08.11.2022 09.12.2022 08.11.2022 09.12.2022
Ostatní Opatření obecné povahy 1/2022 MZE-59640/2022-16212 Odbor kancelář tajemníka a živnostenský úřad Ministerstvo zemědělství, Těšnov č. p. 65/17, 11000 Praha 1 04.11.2022 01.01.2024 04.11.2022 01.01.2024
Volby Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí - volba prezidenta republiky KT/189977-22/ Odbor kancelář tajemníka a živnostenský úřad Město Slavkov u Brna 03.11.2022 30.01.2023 03.11.2022 30.01.2023
Ostatní Rozpočtové opatření č. 67 FO/176737-22/ Odbor finanční Město Slavkov u Brna 24.10.2022 31.03.2023 24.10.2022 31.03.2023
Ostatní Program pro poskytování dotací na podporu činností v oblasti sociálních služeb pro rok 2023 SV/128542-22/ Odbor sociálních věcí Město Slavkov u Brna 27.09.2022 27.12.2022 27.09.2022 27.12.2022
Ostatní Soubor rozpočtových opatření č. 64-66 FO/122512-22/ Odbor finanční Město Slavkov u Brna 22.09.2022 31.03.2023 22.09.2022 31.03.2023
Veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace KT/99987-22/ Odbor kancelář tajemníka a živnostenský úřad Město Slavkov u Brna 08.09.2022 10.09.2025 08.09.2022 10.09.2025
Ostatní Soubor rozpočtových opatření č. 62, 63 FO/99417-22/ Odbor finanční Město Slavkov u Brna 07.09.2022 31.03.2023 07.09.2022 31.03.2023
Ostatní Rozpočtové opatření č. 61 FO/99415-22/ Odbor finanční Město Slavkov u Brna 07.09.2022 31.03.2023 07.09.2022 31.03.2023
Ostatní Soubor rozpočtových opatření č. 53,54 FO/99413-22/ Odbor finanční Město Slavkov u Brna 07.09.2022 31.03.2023 07.09.2022 31.03.2023
Ostatní Soubor rozpočtových opatření č. 55-60 FO/99397-22/ Odbor finanční Město Slavkov u Brna 07.09.2022 31.03.2023 07.09.2022 31.03.2023
Veřejné vyhlášky Žádost o vyvěšení seznamu nedostatečně identifikovaného vlastníka na úřední desce UZSVM/BVY/4447/2022-BVYM Odbor kancelář tajemníka a živnostenský úřad Územní pracoviště Brno (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových), Příkop č. p. 818/11, 60200 Brno 2 19.08.2022 31.12.2023 19.08.2022 31.12.2023
Ostatní Soubor rozpočtových opatření č. 48-51 FO/71235-22/ Odbor finanční Město Slavkov u Brna 03.08.2022 31.03.2023 03.08.2022 31.03.2023
Ostatní Rozpočtové opatření č. 52 FO/71250-22/ Odbor finanční Město Slavkov u Brna 03.08.2022 31.03.2023 03.08.2022 31.03.2023
Ostatní Oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu DSO Dr. Václava Kounice za rok 2021 FO/52668-22/ Odbor finanční Město Slavkov u Brna 12.07.2022 31.07.2023 12.07.2022 31.07.2023
Ostatní Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů DSO ŽLaP FO/51613-22/ Odbor finanční Město Slavkov u Brna 11.07.2022 30.06.2023 11.07.2022 30.06.2023
Ostatní Rozpočtová opatření č. 46 - 47 FO/48190-22/ Odbor finanční Město Slavkov u Brna 30.06.2022 31.03.2023 30.06.2022 31.03.2023
Veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Slavkov u Brna KT/37326-22/ Odbor kancelář tajemníka a živnostenský úřad Město Slavkov u Brna 16.06.2022 18.06.2025 16.06.2022 18.06.2025
Veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Slavkov u Brna KT/36657-22/ Odbor kancelář tajemníka a živnostenský úřad Město Slavkov u Brna 15.06.2022 17.06.2025 15.06.2022 17.06.2025
Veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Slavkov u Brna KT/35838-22/ Odbor kancelář tajemníka a živnostenský úřad Město Slavkov u Brna 14.06.2022 15.06.2025 14.06.2022 15.06.2025
Ostatní Závěrečný účet města Slavkov u Brna za rok 2021 FO/35301-22/ Odbor finanční Město Slavkov u Brna 09.06.2022 10.07.2023 09.06.2022 10.07.2023
Ostatní Rozpočtová opatření č. 30 - 45 FO/35296-22/ Odbor finanční Město Slavkov u Brna 09.06.2022 31.03.2023 09.06.2022 31.03.2023
Ostatní Rozpočtová opatření č. 27 - 29 FO/32442-22/ Odbor finanční Město Slavkov u Brna 01.06.2022 31.03.2023 01.06.2022 31.03.2023
Ostatní Rozpočtové opatření č. 26 FO/27735-22/ Odbor finanční Město Slavkov u Brna 17.05.2022 31.03.2023 17.05.2022 31.03.2023
Ostatní Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Slavkov u Brna KT/24878-22/ Odbor kancelář tajemníka a živnostenský úřad Město Slavkov u Brna 03.05.2022 03.05.2025 03.05.2022 03.05.2025
Ostatní Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Slavkov u Brna KT/24877-22/ Odbor kancelář tajemníka a živnostenský úřad Město Slavkov u Brna 03.05.2022 03.05.2025 03.05.2022 03.05.2025
Ostatní Rozpočtová opatření č. 17 - 25 FO/24280-22/ Odbor finanční Město Slavkov u Brna 29.04.2022 31.03.2023 29.04.2022 31.03.2023
Veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace za rok 2022 SV/22795-22/ Odbor sociálních věcí Město Slavkov u Brna 26.04.2022 28.04.2025 26.04.2022 28.04.2025
Ostatní Rozpočtová opatření č. 12 - 14 FO/16166-22/ Odbor finanční Město Slavkov u Brna 22.03.2022 31.03.2023 22.03.2022 31.03.2023
Ostatní Rozpočtová opatření č. 15 - 16 FO/16172-22/ Odbor finanční Město Slavkov u Brna 22.03.2022 31.03.2023 22.03.2022 31.03.2023
Ostatní Rozpočtové opatření č. 11 FO/13820-22/ Odbor finanční Město Slavkov u Brna 04.03.2022 31.03.2023 04.03.2022 31.03.2023
Ostatní Oznámení dle zákona č. 565/1990 Sb. FO/8337-22/ Odbor finanční Město Slavkov u Brna 10.02.2022 31.01.2024 10.02.2022 31.01.2024
Ostatní Rozpočtové opatření č. 10 FO/7974-22/ Odbor finanční Město Slavkov u Brna 09.02.2022 31.03.2023 09.02.2022 31.03.2023
Ostatní Rozpočtová opatření č. 2 - 9 FO/7972-22/ Odbor finanční Město Slavkov u Brna 09.02.2022 31.03.2023 09.02.2022 31.03.2023
Ostatní Rozpočtové opatření č. 1 FO/7962-22/ Odbor finanční Město Slavkov u Brna 09.02.2022 31.03.2023 09.02.2022 31.03.2023
Ztráty a nálezy Úřední záznam o nálezu - dámské kolo Odbor kancelář tajemníka a živnostenský úřad Městský úřad Slavkov u Brna Podatelna, Palackého Náměstí 260, 68401 Slavkov u Brna 17.01.2022 17.01.2025 17.01.2022 17.01.2025
Ostatní Rozpočet DSO Ždánický les a Politaví na rok 2022 FO/1868-22/ Odbor finanční Město Slavkov u Brna 10.01.2022 31.03.2023 10.01.2022 31.03.2023
Ostatní Rozpočty pro rok 2022 a střednědobé výhledy rozpočtu příspěvkových organizací města Slavkov u Brna FO/988-22/ Odbor finanční Město Slavkov u Brna 05.01.2022 31.03.2023 05.01.2022 31.03.2023
Ostatní Oznámení o zveřejnění změny čísla položky schváleného rozpočtu města Slavkov u Brna pro rok 2022 FO/992-22/ Odbor finanční Město Slavkov u Brna 05.01.2022 31.03.2023 05.01.2022 31.03.2023
Ostatní Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtových opatření města Slavkov u Brna za rok 2022 FO/991-22/ Odbor finanční Město Slavkov u Brna 05.01.2022 31.03.2023 05.01.2022 31.03.2023
Ostatní Rozpočet města Slavkov u Brna pro rok 2022 FO/75248-21/ Odbor finanční Město Slavkov u Brna 27.12.2021 31.03.2023 27.12.2021 31.03.2023
Ostatní Střednědobý výhled rozpočtu města Slavkov u Brna pro období 2023-2026 FO/75255-21/ Odbor finanční Město Slavkov u Brna 27.12.2021 31.12.2023 27.12.2021 31.12.2023
Ostatní Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu DSO Dr. Václava Kounice na rok 2022 FO/74318-21/ Odbor finanční Město Slavkov u Brna 20.12.2021 31.03.2023 20.12.2021 31.03.2023
Ostatní Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu DSO Dr. Václava Kounice na rok 2022 FO/74280-21/ Odbor finanční Město Slavkov u Brna 20.12.2021 31.03.2023 20.12.2021 31.03.2023
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu č. 1/2021 Odbor kancelář tajemníka a živnostenský úřad Městský úřad Slavkov u Brna, Palackého náměstí č. p. 260, 68401 Slavkov u Brna 08.12.2021 09.12.2024 08.12.2021 09.12.2024
Veřejné vyhlášky Opatření obecné povahy 1/2021 MZE-49892/2021-16212 Odbor kancelář tajemníka a živnostenský úřad Ministerstvo zemědělství, Těšnov č. p. 65/17, 11000 Praha 1 15.09.2021 02.01.2023 15.09.2021 02.01.2023
Veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace KT/51108-21/ Odbor kancelář tajemníka a živnostenský úřad Město Slavkov u Brna 03.09.2021 03.09.2024 03.09.2021 03.09.2024
Veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace KT/46625-21/ Odbor kancelář tajemníka a živnostenský úřad Město Slavkov u Brna 17.08.2021 17.08.2024 17.08.2021 17.08.2024
Veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprárvní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Slavkov u Brna KT/35590-21/ Odbor kancelář tajemníka a živnostenský úřad Město Slavkov u Brna 25.06.2021 25.06.2024 25.06.2021 25.06.2024
Veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace KT/34505-21/ Odbor kancelář tajemníka a živnostenský úřad Město Slavkov u Brna 22.06.2021 22.06.2024 22.06.2021 22.06.2024
Veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace KT/34503-21/ Odbor kancelář tajemníka a živnostenský úřad Město Slavkov u Brna 22.06.2021 22.06.2024 22.06.2021 22.06.2024
Veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace KT/34262-21/ Odbor kancelář tajemníka a živnostenský úřad Město Slavkov u Brna 21.06.2021 21.06.2024 21.06.2021 21.06.2024
Veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace KT/34247-21/ Odbor kancelář tajemníka a živnostenský úřad Město Slavkov u Brna 21.06.2021 21.06.2024 21.06.2021 21.06.2024
Veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace KT/34265-21/ Odbor kancelář tajemníka a živnostenský úřad Město Slavkov u Brna 21.06.2021 21.06.2024 21.06.2021 21.06.2024
Veřejnoprávní smlouvy Zveřejnění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na sociální služby- PIAFA Vyškov SV/19299-21/ Odbor sociálních věcí Město Slavkov u Brna 26.04.2021 26.04.2024 26.04.2021 26.04.2024
Veřejnoprávní smlouvy Zveřejnění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na sociální služby- Diecézní charita SV/19238-21/ Odbor sociálních věcí Město Slavkov u Brna 26.04.2021 26.04.2024 26.04.2021 26.04.2024
Ostatní 8-115 Oznámení obci o revizi (Obeslání) RO-2/2021-712 Odbor kancelář tajemníka a živnostenský úřad Katastrální pracoviště Vyškov (Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj), II. odboje č. p. 1/401, 68201 Vyškov 1 05.01.2021 02.12.2024 05.01.2021 02.12.2024
Ostatní Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace KT/52222-20/ Odbor kancelář tajemníka a živnostenský úřad Město Slavkov u Brna 10.08.2020 10.08.2023 10.08.2020 10.08.2023
Veřejné vyhlášky Opatření obecné povahy 33784/2020-MZE-16212 Odbor kancelář tajemníka a živnostenský úřad Ministerstvo zemědělství, Těšnov č. p. 65/17, 11000 Praha 1 28.07.2020 02.01.2023 28.07.2020 02.01.2023
Ostatní Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Slavkov u Brna KT/45484-20/ Odbor kancelář tajemníka a živnostenský úřad Město Slavkov u Brna 01.07.2020 03.07.2023 01.07.2020 03.07.2023
Ostatní Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Slavkov u Brna KT/43974-20/ Odbor kancelář tajemníka a živnostenský úřad Město Slavkov u Brna 25.06.2020 26.06.2023 25.06.2020 26.06.2023
Veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Slavkov u Brna KT/42882-20/ Odbor kancelář tajemníka a živnostenský úřad Město Slavkov u Brna 22.06.2020 22.06.2023 22.06.2020 22.06.2023
Veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Slavkov u Brna KT/42885-20/ Odbor kancelář tajemníka a živnostenský úřad Město Slavkov u Brna 22.06.2020 22.06.2023 22.06.2020 22.06.2023
Veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Slavkov u Brna KT/42887-20/ Odbor kancelář tajemníka a živnostenský úřad Město Slavkov u Brna 22.06.2020 22.06.2023 22.06.2020 22.06.2023
Veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Slavkov u Brna KT/42886-20/ Odbor kancelář tajemníka a živnostenský úřad Město Slavkov u Brna 22.06.2020 22.06.2023 22.06.2020 22.06.2023
Ostatní Veřejnoprávní smlouva - Karolínka Odbor kancelář tajemníka a živnostenský úřad Městský úřad Slavkov u Brna, Slavkov u Brna 65, 68401 Slavkov u Brna 23.04.2020 24.04.2023 23.04.2020 24.04.2023
Ostatní Opatření obecné povahy 17110/2020-MZE-16212 Odbor kancelář tajemníka a živnostenský úřad Ministerstvo zemědělství, Těšnov č. p. 65/17, 11000 Praha 1 07.04.2020 02.01.2023 07.04.2020 02.01.2023
Ostatní Veřejnoprávní smlouva - Oblastní charita Hodonín 2020 KT/24148-20/ Odbor kancelář tajemníka a živnostenský úřad Město Slavkov u Brna 03.04.2020 03.04.2023 03.04.2020 03.04.2023
Ostatní Veřejnoprávní smlouva KT/18260-20/ Odbor kancelář tajemníka a živnostenský úřad Město Slavkov u Brna 06.03.2020 08.03.2023 06.03.2020 08.03.2023
Veřejné vyhlášky Opatření obecné povahy 63920/2019-MZE-16212 Odbor kancelář tajemníka a živnostenský úřad Ministerstvo zemědělství, Těšnov č. p. 65/17, 11000 Praha 1 09.12.2019 02.01.2023 09.12.2019 02.01.2023
Veřejné vyhlášky Opatření obecné povahy 41508/2019-MZE-16212 Odbor kancelář tajemníka a živnostenský úřad Ministerstvo zemědělství, Těšnov č. p. 65/17, 11000 Praha 1 02.09.2019 31.12.2022 02.09.2019 31.12.2022
Úřední deska jiných původců Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů Dobrovolného svazku obcí Ždánický les a Politaví KT/52226-19/ Odbor kancelář tajemníka a živnostenský úřad Město Slavkov u Brna 01.07.2019 02.01.2023 01.07.2019 02.01.2023