Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Ostatní
Název 8-115 Oznámení obci o revizi (Obeslání)
Číslo jednací RO-2/2021-712
Zodpovídá Odbor kancelář tajemníka a živnostenský úřad
Původce Katastrální pracoviště Vyškov (Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj), II. odboje č. p. 1/401, 68201 Vyškov 1
Adresát Katastrální pracoviště Vyškov (Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj), II. odboje č. p. 1/401, 68201 Vyškov 1
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 05.01.2021
Vyvěšeno do 02.12.2024
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 05.01.2021 11:46:00
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do