Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Veřejnoprávní smlouvy
Název Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Číslo jednací KT/34247-21/
Zodpovídá Odbor kancelář tajemníka a živnostenský úřad
Původce Město Slavkov u Brna
Adresát Město Slavkov u Brna Vážení občané
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 21.06.2021
Vyvěšeno do 21.06.2024
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 21.06.2021 13:26:47
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do