Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Veřejnoprávní smlouvy
Název Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Číslo jednací KT/46625-21/
Zodpovídá Odbor kancelář tajemníka a živnostenský úřad
Původce Město Slavkov u Brna
Adresát Město Slavkov u Brna
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 17.08.2021
Vyvěšeno do 17.08.2024
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 17.08.2021 14:44:46
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do