Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Veřejné vyhlášky
Název Žádost o vyvěšení seznamu nedostatečně identifikovaného vlastníka na úřední desce
Číslo jednací UZSVM/BVY/4447/2022-BVYM
Zodpovídá Odbor kancelář tajemníka a živnostenský úřad
Původce Územní pracoviště Brno (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových), Příkop č. p. 818/11, 60200 Brno 2
Adresát Územní pracoviště Brno (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových), Příkop č. p. 818/11, 60200 Brno 2
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 19.08.2022
Vyvěšeno do 31.12.2023
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 19.08.2022 12:37:52
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do