Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Veřejné vyhlášky
Název Opatření obecné povahy
Číslo jednací 63920/2019-MZE-16212
Zodpovídá Odbor kancelář tajemníka a živnostenský úřad
Původce Ministerstvo zemědělství, Těšnov č. p. 65/17, 11000 Praha 1
Adresát Ministerstvo zemědělství, Těšnov č. p. 65/17, 11000 Praha 1
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 09.12.2019
Vyvěšeno do 02.01.2023
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 09.12.2019 15:30:13
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do