Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

Žádost je možno podat prostřednictvím formuláře ve formátu PDF, který slouží ke stažení, vyplnění, vytištění (nebo vytištění a vyplnění rukou) a dodání na úřad města Slavkov u Brna v písemné podobě. V případě, že máte možnost vložit svůj el. podpis, je možno podání realizovat el. podatelnou úřadu podatelna@meuslavkov.cz nebo datovou schránkou úřadu zrvbwe4.

Protože prostřednictvím internetových prohlížečů v současnosti lze přidávat el. podpis do pdf formulářů pouze po nainstalování doplňkové funkce, doporučujeme pro přidání el. podpisu vyplňovat formuláře v aplikaci Adobe Acrobat Reader (ke stažení zdarma zde).

Nápověda:

Vyřizuje Odbor správy majetku, investic a rozvoje.

Bližší informace jsou uvedeny zde.

Vyplněné formuláře určené pro neregistrovaného občana je možné předat následujícími způsoby:

-    vytištěné a vyplněné zaslat poštou
-    vytištěné a vyplněné podat osobně na podatelně MěÚ Slavkov u Brna
-    poslat s el. podpisem mailem na elektronickou podatelnu úřadu podatelna@meuslavkov.cz
-    poslat ze své datové schránky na datovou schránku úřadu  zrvbwe4