Město Slavkov u Brna - platební portál

Platba za komunální odpad zadáním rodného čísla

Tento způsob platby se používá, pokud neznáte variabilní symbol platby.

Zadejte prosím své rodné číslo (bez mezer a lomítka) a systém vyhledá, zda jste vedený(á) jako plátce. Následně Vám zobrazí příslušná data k zaplacení. Postup úhrady je uveden zde.

V případě, že nebudete podle rodného čísla nalezeni a neznáte variabilní symbol, kontaktujte odbor finanční na tel. čísle 544 121 117.

Mailová adresa je zadávána za účelem notifikace úspěšnosti platby (zda-li platba byla/nebyla platební bránou provedena) - jedná se o plnění legislativní povinnosti provozovatele platební brány.

Pokud chcete zaplatit dlužnou částku pomocí svého internetového bankovnictví, platby směrujte na bankovní účet Města Slavkov u Brna 19-729731/0100. Výši dlužné částky a variabilní symbol zjistíte zadáním údajů v dolní části obrazovky. Bližší informace o místním poplatku jsou uvedeny ve vyhlášce města zde.

V případě dotazů nás kontaktujte na portal@slavkov.cz.