Město Slavkov u Brna - platební portál

Základní informace

Vítejte na platebním portále města Slavkov u Brna.

Zde si můžete zaplatit svůj poplatek bez přihlašování do systému. Prostřednictvím portálu můžete uhradit poplatek jako celek (nelze realizovat dílčí platby) za místní poplatky:

Pro platbu je ze zákona povinné zadání emailové adresy pro zaslání potvrzení o provedení platby.

Výše sazeb jednotlivých typů poplatků je uvedena zde. Postup úhrady je uveden zde.

Obchodní podmínky související s realizací platby jsou uvedeny zde.

Platba je realizována prostřednictvím platební brány GoPay, kterou provozuje společnost GOPAY s.r.o., IČ: 26046768. Při platbě kartou opíšete údaje z karty a ty potvrdíte. Městu Slavkov u Brna nejsou předávána žádná citlivá data týkající se prováděné platby (číslo karty, CVV kód), kromě informace o úspěšnosti či neúspěšnosti provedené platby. Zadané údaje jsou využity pouze k realizaci požadované platby v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice č. 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána, a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy. Uživatelem zadané osobní údaje (rodné číslo, mailová adresa) nejsou archivovány ani dále zpracovávány.